การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Wipe Dispenser, Floor Stand

  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,218.53

  (exc. VAT)

  THB10,933.83

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB10,218.53
  RS Stock No.:
  240-9494
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  652000
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork