การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Steel Metal Toilet Roll Dispenser, 133mm x 254mm x 355mm

  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,867.57

  (exc. VAT)

  THB8,418.30

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB7,867.57
  RS Stock No.:
  240-9464
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  460006
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork