การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Nobo White Board Marker, 4 Assorted, 3 mm Tip Size

  RS Stock No.:
  240-9537
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1902408
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Nobo
  Nobo
  ดู White Board Pens ทั้งหมด
  16 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  16 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 4)

  THB61.95

  (exc. VAT)

  THB66.29

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Pack*
  4 +THB61.95THB247.80
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  240-9537
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1902408
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Nobo

  ไม่สอดคล้อง

  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  ไม่สอดคล้อง

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Esselte Liquid Ink dry wipe markers for use on dry wipe whiteboards and flipchart pads, assorted colours, pack of 4


  Dry wipe markers that deliver bold, bright
  colours that can be seen from a distance
  3mm bullet tip for thick, broad lines that are
  clear and easy to read
  Assorted colours

  Black, Red, Blue and Green
  Pack of 4
  Ink gauge to show how much ink remains  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  ColourAssorted
  Colours IncludedBlack, Blue, Green, Red
  Tip ShapeBullet
  Tip Size3 mm
  Number of Markers Included4
  16 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  16 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 4)

  THB61.95

  (exc. VAT)

  THB66.29

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Pack*
  4 +THB61.95THB247.80
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative