การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Nobo White Board Marker, 4 Assorted, 3 mm Tip Size

  RS Stock No.:
  240-9535
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1902096
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Nobo
  Nobo
  ดู White Board Pens ทั้งหมด
  96 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  168 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 4)

  THB42.903

  (exc. VAT)

  THB45.906

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Pack*
  4 +THB42.903THB171.612
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  240-9535
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1902096
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Nobo

  ไม่สอดคล้อง

  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  ไม่สอดคล้อง

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Esselte Glide dry wipe markers for use on dry wipe whiteboards and flipchart pads, assorted colours, pack of 4.


  Dry wipe markers that are smooth and fast
  drying
  3mm bullet tip
  Assorted colours

  Black, Red, Blue and Green
  Pack of 4



  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  ColourAssorted
  Colours IncludedBlack, Blue, Green, Red
  Tip ShapeBullet
  Tip Size3 mm
  Number of Markers Included4
  96 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  168 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 4)

  THB42.903

  (exc. VAT)

  THB45.906

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Pack*
  4 +THB42.903THB171.612
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative