การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Starmix Vacuum Filter, For Use With GST1120RT Vacuum Cleaner

  RS Stock No.:
  775-3916
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  FBV20
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Starmix
  Starmix
  ดู Vacuum Cleaner Parts ทั้งหมด
  40 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,743.46

  (exc. VAT)

  THB1,865.50

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,743.46
  RS Stock No.:
  775-3916
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  FBV20
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Starmix

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  DE

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  GST 1120RT Industrial Dry Vacuum Cleaner


  Extraordinarily strong, extremely quiet vacuum cleaner for dry commercial applications, ie. hotels, offices and libraries.

  20L plastic container
  1300 Watt motor for strong tangential cyclone suction
  99.9% dust retention capacity - BIA application category G
  Storage space for tools
  Two wheels, two guide castors

  Supplied with

  Filter bag FSP 3500 made of optimised polyester material (PETP), 3.2m suction hose, stainless steel tube handle with air slide, telescopic tube adjustable between 60 and 95cm, professional all purpose nozzle, crevice nozzle and upholstery nozzle.

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  For Use WithGST1120RT Vacuum Cleaner
  Accessory TypeFilter
  40 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,743.46

  (exc. VAT)

  THB1,865.50

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,743.46