การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Starmix Vacuum Filter, For Use With Vacuum Cleaner without Automatic Vibrator

  RS Stock No.:
  775-3912
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  411729
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Starmix
  Starmix
  ดู Vacuum Cleaner Parts ทั้งหมด
  10 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,087.14

  คุณจ่าย

  THB1,878.43

  (exc. VAT)

  THB2,009.92

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,878.43
  RS Stock No.:
  775-3912
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  411729
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Starmix

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  DE

  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  GS1030PH Wet / Dry Vacuum Cleaner


  A robust and extremely versatile cleaner with cyclone suction power for wet and dry use. It is able to cope with both coarse dirt and fine dust.

  1200 Watt industrial motor
  30L stainless steel highly manoeuvrable container
  99.8% dust retention capacity - BIA application category C
  FP filters, made of unbleached cellulose, offer substantial benefits over conventional paper filters, such as; longer working periods; improved cleaning properties and the ability to withstand stronger mechanical stresses

  Note

  Not for use with concrete residue.

  Supplied with

  Cellulose FP filter, 1.75m suction hose, 2 x 480mm stainless steel suction tubes, universal nozzle, crevice nozzle and floor tool.

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  For Use WithVacuum Cleaner without Automatic Vibrator
  Accessory TypeFilter
  10 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,087.14

  คุณจ่าย

  THB1,878.43

  (exc. VAT)

  THB2,009.92

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,878.43