การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Straight, Panel Mount, Socket to Socket Type B to A 2.0 USB Connector

  17 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  111 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB276.37

  คุณจ่าย

  THB262.55

  (exc. VAT)

  THB280.93

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 9THB262.55
  10 - 24THB257.31
  25 - 49THB252.16
  50 - 249THB247.12
  250 +THB203.38
  RS Stock No.:
  916-0227
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO