การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Steel Metal Toilet Roll Dispenser, 140mm x 120mm x 140mm


  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,185.44

  (exc. VAT)

  THB8,758.42

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB8,185.44


  RS Stock No.:
  240-9470
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  472259
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork