การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Grasslin Analogue DIN Rail Time Switch 110 → 230 V ac, 2-Channel

  Grasslin
  RS Stock No.:
  238-8839
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  43.03.0002.1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Grasslin
  ดู Time Switches ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,733.40

  (exc. VAT)

  THB6,134.74

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB5,733.40
  RS Stock No.:
  238-8839
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  43.03.0002.1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Grasslin

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Graesslin_talento_smart_C_EN.pdf


  talento smart C25

  The Grasslin digital timer is timer with 500 memory spaces for the creating 50 date dependent and independent programs which provides shortest switching time of 1 minute. The time changeover between summer and winter is either automatic, date related or can be deactivated.

  Type of protection IP 20
  Provide protection of EN 60 730-1 class


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Supply Voltage110 → 230 V ac
  TypeAnalogue
  Number of Channels2
  Segment Length1 min
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,733.40

  (exc. VAT)

  THB6,134.74

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB5,733.40