การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  WIKA Model PU-548 Temperature Transmitter USB Input

  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB13,164.57

  (exc. VAT)

  THB14,086.09

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB13,164.57
  RS Stock No.:
  269-0941
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  14231581
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WIKA