การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  WIKA Analogue Temperature Transmitter T91 Temperature Transmitter PT100 Input

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,125.47

  (exc. VAT)

  THB4,414.25

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB4,125.47
  RS Stock No.:
  269-0307
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  39882439
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WIKA