การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 37°C to 65°C, 8 Levels

  100 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  170 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  9710 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 10)

  THB184.919

  (exc. VAT)

  THB197.863

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  10 - 40THB184.919THB1,849.19
  50 - 240THB181.22THB1,812.20
  250 +THB149.142THB1,491.42

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  555-392
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO