การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Antex Electronics Electric Soldering Iron, 18W

  8 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,352.37

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,447.04

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB1,352.37
  RS Stock No.:
  683-100
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S483470
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Antex Electronics