การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Antex Electronics Electric Soldering Iron, 230V, 25W

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  42 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,701.26

  (exc. VAT)

  THB1,820.35

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,701.26
  5 +THB1,400.14
  RS Stock No.:
  683-116
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S583470
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Antex Electronics