การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Antex Electronics Electric Soldering Iron, 230V, 25W

  8 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  17 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,391.15

  (exc. VAT)

  THB1,488.53

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,391.15
  RS Stock No.:
  604-545
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S581470
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Antex Electronics