การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Martindale, Model PC104/16 Socket Tester 16A CAT III 300 V

  Martindale
  RS Stock No.:
  776-1995
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  PC104-16
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Martindale
  ดู Socket Testers ทั้งหมด
  20 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,959.63

  (exc. VAT)

  THB4,236.80

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,959.63
  RS Stock No.:
  776-1995
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  PC104-16
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Martindale

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  PC104 3 Phase Industrial Socket Tester


  The PC104 is a 3 phase socket tester designed to quickly check for the presence of phase, phase sequence and PE in 4 pin, 16A, 32A and 63A sockets.

  This device includes a four-pin socket for connection to compatible sockets which is attached via a cable to the main body of the socket tester
  Once it's connected up the device will evaluate phase presence, phase sequence and PE presence and display the results as coloured LED indicators
  The device includes a handy guide on the front that shows the different possible LED indications
  L1, L2 and L3 are present
  L1, L2 and L3 are missing, PE present
  L1 error
  L2 error
  L3 error
  PE error


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Current Rating16A
  Earth Loop Impedance TestYes
  Number of Pins4
  Wiring CheckYes
  Display TypeFront Panel
  Safety CategoryCAT III 300 V
  Power SourceMains
  Dimensions131 x 94 x 54mm
  Weight292g
  Height54mm
  Width94mm
  Model Number pPC104/16
  Safety Category LevelCAT III
  Safety Category Voltage300V
  Length131mm
  20 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,959.63

  (exc. VAT)

  THB4,236.80

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,959.63