การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik Evaluation-Kit WSEN-EVAL HIDS Evaluation Kit for 2.53E+12 2.53E+12

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,100.09

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,177.10

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 1THB1,100.09
  2 +THB1,023.07
  RS Stock No.:
  213-7040
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2525020210091
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik