การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik Evaluation-Kits for Temperature Sensor IC for 2521020222500 2609017281000

  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB806.20

  (exc. VAT)

  THB862.63

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 4THB806.20
  5 +THB725.60
  RS Stock No.:
  202-5948
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2521020222591
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik