การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wiha Phillips Screwdriver, PH2 Tip, 100 mm Blade, 218 mm Overall

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets  ราคา / Price Each

  THB743.98

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB796.06

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB743.98
  RS Stock No.:
  705-6072
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  08186
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wiha

  COO (Country of Origin):
  DE