การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Mounting Plate for use with Electromagnetic Process Lock, Magne Unit

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB6,494.06

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB6,948.64

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB6,494.06
  RS Stock No.:
  176-0043
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2TLA042023R0100 JSM D28
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  ABB Jokab