การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Mounting Plate for use with Electromagnetic Process Lock, Magne Unit

  ABB Jokab
  RS Stock No.:
  176-0040
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2TLA042023R0400 Magne Anchor 32B
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  ABB Jokab
  ดูหมวดหมู่นี้
  24 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,441.62

  (exc. VAT)

  THB1,542.53

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,441.62
  RS Stock No.:
  176-0040
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2TLA042023R0400 Magne Anchor 32B
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  ABB Jokab

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Anchor plate with permanent magnet. Holding force: 30N. Delivered with cellular rubber. A permanent magnet keeps the door/hatch closed when the Magne is unlocked. The door can still easily be opened.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Accessory TypeAnchor Plate
  For Use WithElectromagnetic Process Lock, Magne Unit

  24 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,441.62

  (exc. VAT)

  THB1,542.53

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,441.62