การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  POP Aluminium Blind Rivet, 4.8mm

  18 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 100

  THB625.69

  (exc. VAT)

  THB669.49

  (inc. VAT)

  Bag(s)
  Per Bag
  Per unit*
  1 - 4THB625.69THB6.257
  5 - 9THB609.56THB6.096
  10 - 39THB594.08THB5.941
  40 +THB574.70THB5.747

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  512-4050
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  EBD614BS
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  POP