การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  POP Stainless Steel Blind Rivet, 4mm

  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 100

  THB1,372.52

  (exc. VAT)

  THB1,468.60

  (inc. VAT)

  Bag(s)
  Per Bag
  Per unit*
  1 +THB1,372.52THB13.725

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  242-2239
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TD504GT
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  POP