การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO RF Connector Kit RF Coaxial Inter Series Adapter Kit 30 RF Coaxial Adapters for Interconnecting BNC, UHF, Mini

  6 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  137 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Kit(s)

  ราคา / Price 1 Kit

  THB10,430.25

  (exc. VAT)

  THB11,160.37

  (inc. VAT)

  Kit(s)
  Per Kit
  1 - 4THB10,430.25
  5 - 9THB10,169.49
  10 - 24THB9,915.24
  25 - 124THB9,667.36
  125 +THB9,425.68
  RS Stock No.:
  546-2920
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO