การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Green High Strength, Retaining Compound 2-Hydroxyethyl Methacrylate, Acrylic Acid, Cumene Hydroperoxide,

  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  485 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB779.72

  (exc. VAT)

  THB834.30

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 9THB779.72
  10 - 19THB763.31
  20 +THB751.61
  RS Stock No.:
  821-1425
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Loctite 638
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite