การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Loctite Green High Strength, Retaining Compound Urethane Methacrylate Liquid Bottle 50 ml, -55 → +150 °C Loctite

  11 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  189 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,952.25

  คุณจ่าย

  THB2,500.33

  (exc. VAT)

  THB2,675.35

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 4THB2,500.33
  5 - 24THB2,447.83
  25 +THB2,014.57
  RS Stock No.:
  514-537
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  234795
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Loctite