การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  TE Connectivity, CRG-0201 Thick Film, SMT 241 Resistor Kit, with 50 pieces, 10 Ω → 1MΩ

  RS Stock No.:
  789-7255
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  CRG0201 Kit
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  TE Connectivity
  TE Connectivity

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า

  ดู Resistor Kits ทั้งหมด
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB35,343.84

  คุณจ่าย

  THB33,576.65

  (exc. VAT)

  THB35,927.02

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 2THB33,576.65
  3 - 4THB32,737.24
  5 +THB32,233.58
  RS Stock No.:
  789-7255
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  CRG0201 Kit
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  TE Connectivity
  COO (Country of Origin):
  TH

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  TH

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  CRG0201 SMD Resistor Lab Kit


  A high quality ring binder containing strips of the CRG series thick film 0.05W power chip resistors.
  Individually marked with 3 digit resistance code.
  Each value can easily be restocked into the kit by ordering selected resistors from our CRG Series (0.05W) range.
  50 pieces per value
  Resistor Kit values: E24 from 10Ω to 1MΩ

  Tyco kit contents (Album #1)


  2176067-1, 2176067-2, 2176067-3, 2176067-4, 2176067-5, 2176067-6, 2176067-7, 2176067-8, 2176067-9, 1-2176067-0, 1-2176067-1, 1-2176067-2, 1-2176067-3, 1-2176067-4, 1-2176067-5, 1-2176067-6, 1-2176067-7, 1-2176067-8, 1-2176067-9, 2-2176067-0, 2-2176067-1, 2-2176067-2, 2-2176067-3, 2-2176067-4, 2-2176067-5, 2-2176067-6, 2-2176067-7, 2-2176067-8, 2-2176067-9, 3-2176067-0, 3-2176067-1, 3-2176067-2, 3-2176067-3, 3-2176067-4, 3-2176067-5, 3-2176067-6, 3-2176067-7, 3-2176067-8, 3-2176067-9, 4-2176067-0, 4-2176067-1, 4-2176067-2, 4-2176067-3, 4-2176067-4, 4-2176067-5, 4-2176067-6, 4-2176067-7, 4-2176067-8, 4-2176067-9, 5-2176067-0, 5-2176067-1, 5-2176067-2, 5-2176067-3, 5-2176067-4, 5-2176067-5, 5-2176067-6, 5-2176067-7, 5-2176067-8, 5-2176067-9, 6-2176067-0, 6-2176067-1, 6-2176067-2, 6-2176067-3, 6-2176067-4, 6-2176067-5, 6-2176067-6, 6-2176067-7, 6-2176067-8, 6-2176067-9, 7-2176067-0, 7-2176067-1, 7-2176067-2, 7-2176067-3, 7-2176067-4, 7-2176067-5, 7-2176067-6, 7-2176067-7, 7-2176067-8, 7-2176067-9, 8-2176067-0, 8-2176067-1, 8-2176067-2, 8-2176067-3, 8-2176067-4, 8-2176067-5, 8-2176067-6, 8-2176067-7, 8-2176067-8, 8-2176067-9, 9-2176067-0, 9-2176067-1, 9-2176067-2, 9-2176067-3, 9-2176067-4, 9-2176067-5, 9-2176067-6, 9-2176067-7, 9-2176067-8, 9-2176067-9, 2176068-1, 2176068-2, 2176068-3, 2176068-4, 2176068-5, 2176068-6, 2176068-7, 2176068-8, 2176068-9, 1-2176068-0, 1-2176068-1, 1-2176068-2, 1-2176068-3, 1-2176068-4, 1-2176068-5, 1-2176068-6, 1-2176068-7, 1-2176068-8, 1-2176068-9, 2-2176068-0, 2-2176068-1, 2-2176068-2

  Tyco kit contents (Album #2)


  2-2176068-3, 2-2176068-4, 2-2176068-5, 2-2176068-6, 2-2176068-7, 2-2176068-8, 2-2176068-9, 3-2176068-0, 3-2176068-1, 3-2176068-2, 3-2176068-3, 3-2176068-4, 3-2176068-5, 3-2176068-6, 3-2176068-7, 3-2176068-8, 3-2176068-9, 4-2176068-0, 4-2176068-1, 4-2176068-2, 4-2176068-3, 4-2176068-4, 4-2176068-5, 4-2176068-6, 4-2176068-7, 4-2176068-8, 4-2176068-9, 5-2176068-0, 5-2176068-1, 5-2176068-2, 5-2176068-3, 5-2176068-4, 5-2176068-5, 5-2176068-6, 5-2176068-7, 5-2176068-8, 5-2176068-9, 6-2176068-0, 6-2176068-1, 6-2176068-2, 6-2176068-3, 6-2176068-4, 6-2176068-5, 6-2176068-6, 6-2176068-7, 6-2176068-8, 6-2176068-9, 7-2176068-0, 7-2176068-1, 7-2176068-2, 7-2176068-3, 7-2176068-4, 7-2176068-5, 7-2176068-6, 7-2176068-7, 7-2176068-8, 7-2176068-9, 8-2176068-0, 8-2176068-1, 8-2176068-2, 8-2176068-3, 8-2176068-4, 8-2176068-5, 8-2176068-6, 8-2176068-7, 8-2176068-8, 8-2176068-9, 9-2176068-0, 9-2176068-1, 9-2176068-2, 9-2176068-3, 9-2176068-4, 9-2176068-5, 9-2176068-6, 9-2176068-7, 9-2176068-8, 9-2176068-9, 2176069-1, 2176069-2, 2176069-3, 2176069-4, 2176069-5, 2176069-6, 2176069-7, 2176069-8, 2176069-9, 1-2176069-0, 1-2176069-1, 1-2176069-2, 1-2176069-3, 1-2176069-4, 1-2176069-5, 1-2176069-6, 1-2176069-7, 1-2176069-8, 1-2176069-9, 2-2176069-0, 2-2176069-1, 2-2176069-2, 2-2176069-3, 2-2176069-4, 2-2176069-5, 2-2176069-6, 2-2176069-7, 2-2176069-8, 2-2176069-9, 3-2176069-0, 3-2176069-1, 3-2176069-2, 3-2176069-3, 3-2176069-4, 3-2176069-5, 3-2176069-6, 3-2176069-7, 3-2176069-8, 3-2176069-9, 4-2176069-0, 4-2176069-1, 4-2176069-2, 4-2176069-3


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Mounting TypeSurface Mount
  Number of Values241
  Resistance Range10 Ω → 1MΩ
  TechnologyThick Film
  SeriesCRG-0201
  Number of Pieces50
  Resistance Tolerance1%
  Maximum Power Rating0.05W
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB35,343.84

  คุณจ่าย

  THB33,576.65

  (exc. VAT)

  THB35,927.02

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 2THB33,576.65
  3 - 4THB32,737.24
  5 +THB32,233.58