การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  TE Connectivity Pressure Transducer, 15psi Operating Max, PCB Mount, 8-Pin, 300psi Overload Max, Dual Sideport

  20 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each (In a Tray of 10)

  THB3,340.684

  (exc. VAT)

  THB3,574.532

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Tray*
  10 - 10THB3,340.684THB33,406.84
  20 - 20THB2,724.15THB27,241.50
  30 +THB2,693.098THB26,930.98
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  268-3667
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  4525DO-DS5AI015DP
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  TE Connectivity