การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Druck Service Kit, For Use With DPI 104 - Digital Pressure Gauge

  Druck
  RS Stock No.:
  787-4659
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  191-350
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Druck
  ดูหมวดหมู่นี้
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB13,606.64

  (exc. VAT)

  THB14,559.10

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB13,606.64
  RS Stock No.:
  787-4659
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  191-350
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Druck

  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Druck DPI 104 Digital Pressure Gauge


  Combining precision and functionality within a compact and robust design, the DPI 104 range of digital pressure indicators are microprocessor-controlled gauges. Featuring advanced silicon sensor technology and convenient design features to create an accurate and versatile test gauge. These pressure gauges are digital with a digital display and are network-capable alternatives to standard analogue test gauges. They have the capability to function as a master test gauge when used in conjunction with pneumatic and hydraulic hand pumps. Druck's digital pressure gauges provide a reliable and economical solution for a multitude of pressure sensing applications, process and monitoring also test and calibration.

  Features & Benefits


  • Has an accuracy of 0.05% FS including non-linearity, hysteresis, repeatability and temperature effects from 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
  • Five-digit resolution and pressure reading
  • As well as numeric pressure indication, the instrument also has a pressure bar graph - the DPI 104 LCD display includes a circular twenty segment bar graph which provides users with a fast and accurate visual estimation of pressure that ranges from 0 - 100% full-scale output
  • The display updates twicer per second
  • Minimum and maximum valves functionality can be enabled, disabled and reset by the user
  • Programmable to provide a 0-5V output signal, this is configurable
  • The alarm output consists of an open drain field effect transistor (maximum current 250 mA, maximum voltage 24 VDC)
  • Druck's DPI 104 pressure unit had adjustable mounting positions, the housing rotates 320° around the pressure fittings and the faceplate can be rotated in any orientation for optimum visibility
  • There is a guard against unauthorized menu access with a menu and tare lock function
  • Up to 99 DPI 104 instruments can be connected together in a daisy chain-configured network
  • UPM modules can be connected to the DPI 104 to enhance the accuracy and extend the pressure range
  • Druck's digital pressure gauge has a stainless steel or Inconel pressure cavity for aggressive media
  • Free of charge monitoring and control software
  • Eleven selectable pressure units
  • Pressure ranges to 20,000 psi (1400 bar)

  What's included?


  The DPI 104 gauge is supplied with a 9V alkaline battery, type MN1604

  Druck Power Supply - For use with the DPI 104 Digital Pressure Gauge - 787-4659


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Accessory TypeService Kit
  For Use WithDPI 104 - Digital Pressure Gauge
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB13,606.64

  (exc. VAT)

  THB14,559.10

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB13,606.64