การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Tork Rolled White Paper Towel, 750 Sheets


  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,801.05

  (exc. VAT)

  THB1,927.12

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,801.05


  RS Stock No.:
  240-9428
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  130042
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork