การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Rolled White Paper Towel, 340 m x 235mm


  11 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 2

  THB3,126.74

  (exc. VAT)

  THB3,345.61

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB3,126.74THB1,563.37
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative


  RS Stock No.:
  136-9608
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  129262
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork