การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Plastic White Folded Hand Towel Dispenser Paper Towel Dispenser, 101mm x 491mm x 367mm


  16 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB6,335.27

  (exc. VAT)

  THB6,778.74

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB6,335.27


  RS Stock No.:
  240-9486
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  552550
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork