การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Plastic Steel Hand Towl Dispenser with Sensor Paper Towel Dispenser, 204mm x 373mm x 345mm


  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB20,774.12

  คุณจ่าย

  THB17,594.11

  (exc. VAT)

  THB18,825.70

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB17,594.11


  RS Stock No.:
  240-9461
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  460001
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork