การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens 40 A SIRIUS Motor Protection Circuit Breaker, 690 V


  19 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB15,436.03

  (exc. VAT)

  THB16,516.55

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB15,436.03


  RS Stock No.:
  755-2898
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3RV2021-4FA10
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens