การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens 4.5 → 6.3 A SIRIUS Motor Protection Circuit Breaker, 690 V


  23 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  29 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,473.30

  (exc. VAT)

  THB7,996.43

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB7,473.30


  RS Stock No.:
  243-7151
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3RV1011-1GA10
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens