การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens 1.4 → 2 A SIRIUS Motor Protection Circuit Breaker


  11 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,473.30

  (exc. VAT)

  THB7,996.43

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB7,473.30


  RS Stock No.:
  243-7101
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3RV1011-1BA10
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens