การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Metcal Wiper Piston, For Use With 700 Series

  Metcal
  RS Stock No.:
  505-7506
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  730009WPK
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal
  N
  ดูหมวดหมู่นี้
  12 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  30 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB1,227.99

  (exc. VAT)

  THB1,313.95

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB1,227.99THB24.56
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  505-7506
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  730009WPK
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  US

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  DX250 Series Dispenser & Accessories


  The DX250 Series dispenses low, medium and high viscosity fluids accurately and consistently. The DX200 is immediately usable anywhere in the world with its accompanying tools, accessories and unique universal power supply.


  Syringe/ Dispenser/ Bottles

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Accessory TypeWiper Piston
  For Use With700 Series
  Pack Size50
  12 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  30 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB1,227.99

  (exc. VAT)

  THB1,313.95

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB1,227.99THB24.56
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative