การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Carbon Steel Anchor Bolt M8 x 110mm, 10mm Fixing Hole

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 10

  THB477.08

  (exc. VAT)

  THB510.48

  (inc. VAT)

  Bag(s)
  Per Bag
  Per unit*
  1 +THB477.08THB47.708

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  908-6797
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO