การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DiodesZetex PAM2861CBR LED Driver IC, 6 → 40 V dc 1A 6-Pin SOT-89

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า


  1745 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each (On a Reel of 1000)

  THB29.422

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB31.482

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อม้วน*
  1000 - 1000THB29.422THB29,422.00
  2000 - 3000THB28.539THB28,539.00
  4000 +THB27.683THB27,683.00

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  922-8569
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  PAM2861CBR
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DiodesZetex