การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DiodesZetex AL3644CH12-7 LED Driver IC, 2.5 → 5 V

  3000 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 25)

  THB29.159

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB31.20

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อแพ็ค*
  25 - 25THB29.159THB728.975
  50 - 75THB28.197THB704.925
  100 - 225THB27.266THB681.65
  250 +THB26.367THB659.175

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ / Packaging Options :
  RS Stock No.:
  246-7413
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  AL3644CH12-7
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DiodesZetex