การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DiodesZetex AL1698-20CS7-13 LED Driver IC, 18 V 7-Pin SO

  4000 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each (Supplied on a Reel) จำนวนต่ำกว่า 150 ชิ้นบนแถบต่อเนื่อง

  THB22.505

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB24.08

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  50 - 75THB22.505
  100 - 475THB21.965
  500 - 1975THB21.438
  2000 +THB20.923
  ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ / Packaging Options :
  RS Stock No.:
  246-7409P
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  AL1698-20CS7-13
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DiodesZetex