การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Danfoss Control Panel

  34 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  10 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,994.50

  (exc. VAT)

  THB3,204.12

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB2,994.50
  5 +THB2,464.48
  RS Stock No.:
  891-8918
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  132B0101
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Danfoss