การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Danfoss Control Panel


  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  36 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,916.11

  (exc. VAT)

  THB3,120.24

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB2,916.11
  5 +THB2,399.96


  RS Stock No.:
  891-8918
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  132B0101
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Danfoss