การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Heating Element, 50mm, 200 W, 220 V ac

  343 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB721.33

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB771.82

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 9THB721.33
  10 +THB703.30
  RS Stock No.:
  860-6912
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO