การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Heating Element, 3.5in, 200 W, 220 V ac

  224 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each

  THB867.36

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB928.08

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 9THB867.36
  10 +THB821.80
  RS Stock No.:
  860-6867
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO