การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  TE Connectivity Heat Shrink Tubing, Black 9mm Sleeve Dia. x 1.2m Length 3:1 Ratio, RNF-3000 Series

  557 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB428.59

  คุณจ่าย

  THB293.61

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB314.16

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB293.61
  RS Stock No.:
  234-4891
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RNF 3000-9/3-0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  TE Connectivity