การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Thermo Electric Devices 21W Direct to Air Heat Pump, 6 → 12 V dc

  17 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  999982 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,057.28

  (exc. VAT)

  THB8,621.29

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 99THB8,057.28
  100 - 249THB7,822.04
  250 - 499THB7,651.19
  500 +THB7,531.19
  RS Stock No.:
  158-512
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  THP33B
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Thermo Electric Devices