การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Liquid Heat Exchanger, 12.7 x 89 x 64mm

  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB14,962.79

  (exc. VAT)

  THB16,010.19

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 99THB14,962.79
  100 - 249THB14,589.59
  250 - 499THB14,431.60
  500 +THB13,466.52
  RS Stock No.:
  189-1661
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  LI301
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Thermo Electric Devices