การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens 400A Base Mount Fuse Holder for NH2 Fuse, 1P, 1kV

  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,887.25

  (exc. VAT)

  THB3,089.36

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,887.25
  RS Stock No.:
  735-2692
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3NH3330
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens