การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik 6.3A Fuse Holder for 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Fuse, 250V ac

  10 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB108.89

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB116.51

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB108.89
  RS Stock No.:
  283-6467
  Distrelec หมายเลขบทความ:
  133-15-249
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  PTF/80A
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik