การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik 10A Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse, 250V

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  N

  ราคา / Price Each

  THB84.27

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB90.17

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  198 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB84.27
  RS Stock No.:
  283-6466
  Distrelec หมายเลขบทความ:
  133-16-130
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  PTF/70
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik

  COO (Country of Origin):
  IT